CA-ICT

Welkom bij het ESF Webportal voor ICT-ers.

Vanaf 1 augustus 2012 kunt u als inschrijver geen nieuwe deelnemers meer aanmelden voor ESF subsidie. Opleiders kunnen vanaf 1 augustus 2012 ook geen nieuwe opleidingen meer toevoegen of wijzigen.

Er kan ESF subsidie verkregen worden over de opleidingskosten tot en met 31 juli 2012. Uw persoonlijke beheeromgeving blijft wel te raadplegen, zodat u kunt blijven zien wat de voortgang is van uw (administratieve) dossiers.

Werkgevers van ICT-bedrijven en ICT-afdelingen van bedrijven kunnen voor de scholingkosten van hun werknemers subsidie krijgen via het CA-ICT. Het opleidingsaanbod waarop subsidie verstrekt wordt, is in dit portal opgenomen. De hoogst genoten opleiding van de werknemer mag niet hoger zijn dan MBO-niveau 4.

U krijgt tot 40% subsidie op de out-of-pocket kosten van de opleidingen. De helft van deze subsidie krijgt u direct uitgekeerd wanneer u (en uw opleider) de verplichte administratieve documenten heeft aangeleverd. De resterende subsidie wordt uitgekeerd aan het einde van het ESF project.

Het CA-ICT hanteert een vaste kostprijs van € 35,- per deelname en een afdracht van 6% van de subsidiabele opleidingskosten voor de administratieve verwerking die nodig is voor dit project. Deze kosten betaalt u pas aan het einde van het ESF-project.

Op deze site leest u alles over hoe u kunt meedoen en welke voorwaarden worden gesteld.

Om mee te doen, dient u zich eerst te registreren. U krijgt dan een wachtwoord per e-mail toegestuurd. U dient vervolgens in te loggen om van alle functionaliteiten gebruik te maken.

Voor meer informatie over CA-ICT, klik hier.